Usluge

Vršimo skupljanje i obradu:


Neopasnog proizvodnog otpada
Sanacije
  • komunalna odlagališta
  • odlagališta opasnog otpada
Opasnog otpada
  • Otpadni automobili (FOTO)
  • elektronski i elektronički otpad
  • otpadni akomulatori
  • baterije
  • azbestni otpad
  • otpadna ulja i onečišćene tekućine
Rušenje građevinskih objekata
Demontažu industrijskih objekata
Scraping brodova