O nama

Odlagalište sirovina d.o.o. je trgovačko društvo s djelatnostima vezanim za zaštitu okoliša. Osnovna djelatnost društva je skupljanje i obrada raznih vrsta proizvodnog neopasnog i opasnog otpada.

U novije vrijeme društvo je proširilo svoju djelatnost na sanacije komunalnih odlagališta i odlagališta opasnog otpada, rušenja građevinskih objekata, demontažu industrijskih objekata i rezanja brodova svih veličina. Svoju tradiciju nastavlja od društava osnovanih 1948. godine.

Pored navedene lokacije u Zadru društvo je otvorilo centar za gospodarenje ambalažnim otpadom i ostalim otpadom u gradu Hvaru i u gradu Zagrebu.

Društvo Odlagalište sirovina d.o.o. aktivno je uključeno u sustav gospodarenja ambalažnim otpadom od samog početka primjene Pravilnika o ambalažnom otpadu u siječnju 2006. godine.

Od početka rada na sustavu gospodarenja ambalažnim otpadom tražena su najbolja rješenja i usvajana je praksa europskih tvrtki, koje već duži niz godina rade na prikupljanju i recikliranju ambalažnog otpada. Zbog sveg navedenog 2007. godine dobili smo status Centra za gospodarenje PET i Al-MET ambalažnim otpadom na području Zadarske županije i grada Zagreba, a u pripremi su centri sličnih karakteristika na području Ličko-senjske, Splitsko-dalmatinske županije.

Odlagalište sirovina d.o.o. posjeduje potpuno automatiziranu liniju za gospodarenje PET ambalažnim otpadom, koja se sastoji od debalerke, perforatora, automatske sotirnice (stroj koji odvaja PET boce po boji), modula za brojanje boca i automatske preše, te liniju za gospodarenjem Al-MET ambalažnim otpadom koja se sastoji od automatskog magnetskog odvajača koji odvaja limenke s dodatkom željeza od limenki od čistog aluminija, te automatske preše koja limenke od čistog aluminija preša u obliku briketa, koji se transportnom trakom predaju u obradu.

Društvo stalno ulaže u obrazovanje svojih kadrova, kao i u modernizaciju procesa i sustava gospodarenja otpadom, bilo da se radi o proizvodnom ili opasnom otpadu. Trenutno ima 90 djelatnika.Korisni linkovi

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva