Referentna lista

1.FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Sanacija bazena crvenog mulja BTG Obrovac (FOTO)

Prepumpavanje bazena lužine Maričići

2. ČISTOĆA ZADAR

Sanacija mini divljih deponija na području grada Zadra i otoka Rave

3. OPĆINA POSEDARJE

Sanacija divljeg odlagališta otpada "Posedarje- iznad potoka"

4. OPĆINA SALI

Sanacija divljeg odlagališta otpada Zagračina- Općina Sali

Sanacija divljeg odlagališta otpada Dočić - Općina Sali

5. GRAD BENKOVAC

Sanacija divljeg odlagališta Benkovac uz cestu na području Grada Benkovca

6. GRAD ZADAR

Sanacija zbrinjavanja građevinskog otpada nastalog rušenjem bespravno izgrađenih objekata na području Zadarske županije Općina Vir

7. GRAD NIN

Sanacija divljih deponija otpada Bajer-Grbe i Čurjurići Poljica Brig

8. OPĆINA POVLJANA

Sanacija odlagališta otpada Vulina Draga-Panos-Povljana

10. OPĆINA JESENICE

Sanacija na platou bivše tvornice glinice Obrovac–Bravar

11. OPĆINA KUKLJICA

Sanacija divljeg odlagališta otpada Drage-Općina Kukljica

12. ČISTOĆA d.o.o. Preseljenje i sanacija divljih odlagališta na otocima

OTOCI - MOLAT, IŽ ,PREMUDA, SILBA,BRGULJE, ZAPUNTEL, OLIB

15. OPĆINA KOLAN

Sanacija odlagališta otpada Vela Crnika – Općina Kolan

16. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Izgradnja kazete za odlaganje otpada koji sadrži azbestni otpad u okviru odlagališta komunalnog otpada Lovornik-Grad Ploče (FOTO)

Sanacija komunalnog odlagališta otpada Lovornik-Grad Ploče

18. OPĆINA ŠKABRNJA

Sanacija građevinskog otpada na lokaciji divljeg odlagališta "Vlačine" - Općima Škabrnja

Sanacija inertnog građevinskog otpada na dvije lokacije u mjestu Prkos na području Općine Škabrnja

20. TLM – TVORNICA LAKIH METALA d.d.

Zbrinjavanje otpada iz pogona bivše elektrolize

22. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Izvođenje radova za sanaciju Mravinačke kave i zbrinjavanje otpadnih mikroarmiranih cementnih cijevi iz kruga tvornice Salonit d.d. u stečaju u Mravinačku kavu(FOTO)

Izvođenje pripremnih radova na lokaciji tvornice Salonit d.d.

23. KEPOL – TERMINAL d.o.o. Zadar

Uklanjanje građevinskih objekata bivše tvornice "Polikem" Zadar

24. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Izvođenje radova na izgradnji plohe kazete za odlaganje otpada koji sadrži azbest u okviru odlagališta komunalnog otpada "Diklo" na području Grada Zadra (FOTO)

Izvođenje radova na izgradnji plohe kazete za odlaganje otpada koji sadrži azbest u okviru odlagališta komunalnog otpada "Diklo" na području Grada Zadra.

25. TANKERKOMERC D.D.

Rezanje sfernih rezerovara sa pripadajućim cjevovodima i upravljačkom opremom,te zbrinjavanje pripadajućeg građevinskog otpada koji sadrži azbest

27. OPĆINA TKON –PRVENJ

Sanacija odlagališta otpada Triluke –Općina Tkon 2016/2017 sanacija je još u tijeku.

28. GRAD ZADAR 2016

Snacija lokacija onečišćenih odbačenim otpadom na području Grada Zadra BP 35/16